Irsko

Angličtina
Nabídka škol

Více o této destinaci

Irsko je stát v severozápadní Evropě, který zaujímá přibližně 5/6 povrchu stejnojmenného ostrova. Na severu sousedí se Severním Irskem (součást Spojeného království). Ostrov obklopuje Atlantský oceán, Irské moře, Keltské moře a Svatojiřský průliv. Svoji nezávislost na Spojeném království definitivně Irové vybojovali 6. prosince 1922, kdy vznikl Irský svobodný stát, který byl 29. prosince 1937 nahrazen Irskou republikou, jakou známe dnes.

Jazykové kurzy nabízíme v těchto městech

Školy

Alpha College

Dublin

Jazykové kurzy anglického jazyka ve škole s ikonickými zelenými dveřmi pro dospělé již od 18 let.

Týden pro děti
Týden pro dospělé
7 020