Zdravotní pojištění?

Jak řešit zdravotní pojištění?

Při dlouhodobém pobytu v cizině není nutné platit pojistné na zdravotní pojištění, pokud jste v cizině zdravotně pojištěni a učinili jste o této skutečnosti u své zdravotní pojišťovny písemné prohlášení. Po tu dobu však nemá pojištěnec nárok na úhradu hrazené péče. Současně s opětovným přihlášením u příslušné zdravotní pojišťovny je pojištěnec povinen této pojišťovně dodatečně předložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce. Pokud pojištěnec takový doklad nepředloží, je povinen příslušné zdravotní pojišťovně doplatit zpětně pojistné. Za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců.

V době výdělečné činnosti v zemích EU nemá vynětí z titulu dlouhodobého pobytu v cizině význam. Pojištěnec je v té době vyňat na základě principu jediného pojištění v zemích EU (pokud bude pojištěn ve druhé zemi) nebo postupuje jako vyslaný pracovník z ČR a nadále podléhá příslušnosti k českým předpisům (včetně odvodu pojistného do ČR).